Sprawdź Professional na Yelp
Prawo jazdy Bielsko-Biała

 

Przed rozpoczęciem kursu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

W trosce o dobrą jakość szkolenia przyjmujemy na kurs nie więcej niż 12 osób na miesiąc.

 

Jak złożyć wniosek o wydanie PKK:

,

Należy zgłosić się do swojego Wydziału Komunikacji (zgodnego z adresem zamieszkania) celem założenia:

 

Profilu Kandydata na Kierowcę.

 

Stwórz profil PKK przez internet.

 

Poniżej dokumenty, jakie są wymagane przy wizycie w urzędzie:

 

 • Dowód tożsamości.

 • Jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia.

 • Wypełniony formularz - Wniosek: otrzymamy go w Wydz. Komunikacji lub można pobrać ze strony:

 

 wniosek

 

 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 • Badanie lekarskie kierowców kat B można przeprowadzić rownież w naszym ośrodku (dla naszych kierowców zniżka za badanie).

 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1,B)

 

zgoda rodziców

 

 • Kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy). PKK wydaje się w przypadku: Ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie rozszerzenia uprawnień wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym) sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego): - przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji - zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie). Uwaga! możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę. (w pierwszej linii pokrewieństwa bez opłat) (niespokrewnieni opłata 17 zł w znaczkach skarbowych).

 

 

Zapisz się na egzamin przez internet - InfoCar 

 

Po zdanym egzaminie sprawdź status prawa jazdy

Nauka jazdy samochodem.

Kursy prawa jazdy Bielsko-Biała

Nowy kurs

Zapisy na kurs sierpniowy przyjmujemy tylko telefonicznie do dnia 1.08.24.

 

Przed rozpoczęciem kursu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

W trosce o dobrą jakość szkolenia przyjmujemy na kurs nie więcej niż 12 osób na miesiąc.

 

Jak złożyć wniosek o wydanie PKK:

 

Należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji (zgodnego z adresem zamieszkania) celem założenia:

 

Profilu Kandydata na Kierowcę.

 

Poniżej dokumenty, jakie wymagane są przy wizycie w urzędzie:

 • Dowód tożsamości.

 • Jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia.

 • Wypełniony formularz - Wniosek: otrzymamy go w Wydz. Komunikacji lub można pobrać ze strony: 

 

 

 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców

 • Badanie lekarskie kierowców kat B można przeprowadzić w naszym ośrodku (dla naszych kursantów zniżka za badanie).

 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1,B).

 

 

 • Kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy). PKK wydaje się w przypadku: Ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie rozszerzenia uprawnień wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym) sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego): - przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji - zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie). Uwaga! możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę. (w pierwszej linii pokrewieństwa bez opłat) (niespokrewnieni opłata 17 zł w znaczkach skarbowych).

 

 

W sprawie kursu prosimy o kontakt telefoniczny.

Nauka jazdy kat. B Bielsko-Biała

OSK PROFESSIONAL

Nauka jazdy Bielsko-Biała, szkolenie kierowców kat B, szkoła jazdy Bielsko-Biała, prawo jazdy raty.
nauka jazdy Bielsko-Biała, prawo jazdy Bielsko-Biała, szkoły jazdy Bielsko-Biała, tanie prawko Bielsko-Biała, prawko Bielsko-Biała.
Kurs prawa jazdy Bielsko-Biała, Prawo jazdy Bielsko-Biała, Nauka jazdy Bielsko-Biała, Szkoły nauki jazdy Bielsko-Biała, Ośrodek szkolenia kierowców Professional, kurs prawa jazdy kat B na raty.