szkoły jazdy bielsko
nauka jazdy bielsko cena
prawo jazdy Bielsko-Biała

 Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz 17.00

 

  Termin rozpoczęcia nowego kursu: 06.09.2018

                             godzina 17.00

Nauka jazdy Bielsko-Biała, OSK Professional Mirosław Rusin Numer instrutora : SB 0294 Numer ośrodka : 00782461 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska22      tel: 604405453

Nowe kursy rozpoczynamy regularnie w połowie każdego miesiąca. Dokładną datę rozpoczęcia zajęć publikujemy z tygodniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczęciem kursu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

W trosce o dobrą jakość szkolenia przyjmujemy na kurs nie więcej niż 12 osób na miesiąc.

                

Zanim rozpoczniemy kurs, należy zgłosić się do swojego Wydziału Komunikacji (zgodnego z adresem zamieszkania) celem założenia  

Profilu Kandydata na Kierowcę.

Poniżej dokumenty, jakie są wymagane przy wizycie:

 • Dowód tożsamości.

 • Jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia.

 • Wypełniony formularz - Wniosek: otrzymamy go w Wydz. Komunikacji lub można pobrać ze strony:  wniosek

 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (Badanie lekarskie można przeprowadzić rownież w naszym ośrodku).

 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1,B)  (druk do pobrania)

 • Kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy). PKK wydaje się w przypadku: Ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie rozszerzenia uprawnień wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym) sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego): - przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji - zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie). Uwaga! możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę. (w pierwszej linii pokrewieństwa bez opłat) (niespokrewnieni opłata 17 zł w znaczkach skarbowych).

 • Zapisz się na egzamin przez internet InfoCar

Nowy kurs

Created with Webwave CMS

Wszystkie prawa zastrzeżone

© https://www.prawojazdyprofessional.pl/

Kreator stron»https://webwavecms.com/

 Professional Prawo Jazdy Bielsko-Biała, Prawko Bielsko, Nauka jazdy Bielsko-Biała, Professional, WORD Bielsko, Kurs prawa jazdy, Egzamin na prawo jazdy, Szkoły jazdy w Bielsku-Białej, Ośrodki szkolenia kierowców Bielsko-Biała, jazdy dodatkowe..